Categories Su

Su Donduğunda Ne Olur?(Çözünme)

Fizik kurallarına göre bir madde ısıtıldığında genişler, genleşir. Soğutulduğunda da büzüşür, yani hacmi azalır. Ancak su bu kurala uymaz, aksine sıfır derecenin altına soğutulduğunda donar ve buz olarak hacmi azalacağına artar. Saf su buza dönüşürken, hacminin yüzde 9’u oranında genişler.

Su donunca özkütlesi artar mı?

Su donunca boşluk daha da artar ve özkütle daha çok azalır. Yani, 0 °C ile +4 °C arasında hidrojen bağlanması baskındır; +4 °C’den yukarısında ise termal kuvvetler baskındır. +4 °C’de ise bu kuvvetler mükemmel bir denge içindedir; bu yüzden suyun özkütlesi +4 °C’de maksimumdur.

Donan suyun özkütlesi nasıl değişir?

d=m/v formülü, hacim ve özkütlenin ters orantılı olduğunu göstermektedir. Yani donan suyun molekülleri birbirinden uzaklaşır ve hacmi artar. Buna karşın özkütlesi yani yoğunluğu azalır.

Su buz haline geçtiğinde hacmi neden artar?

Dolayısıyla, buzun yapısındaki altıgen molekül dizilimi içerisinde, su fazındaki moleküller arasında bulunandan daha fazla boşluk var. Bu yüzden, buzun 0°C’deki mol hacmi, suyunkinden %10 daha fazla. Bu yapı, buzun erimesinden sonra dahi tümüyle kaybolmuyor ve suyun mol hacmi, 4°C civarında en küçük değerine ulaşıyor.

Su donduğunda neden yoğunluğu azalır?

Donma noktasına yakın olan su molekülleri, yerel olarak buz benzeri yapılar halinde dizilmeye başlarlar. Bu durum, sıvı suda biraz “açıklık” oluşturur ve suyun yoğunluğunu azaltma eğilimi gösterir.

You might be interested:  Su Yeşili Elbisenin Altına Hangi Renk Ayakkabı Gider?(Mükemmel cevap)

Buz eriyince özkütlesi artar mı?

Fakat hal değiştirmeyen maddenin özkütlesi etkilenmez. Erime ve buharlaşma esnasında maddelerin tanecikleri birbirinden uzaklaşır ve hacmi artar, donma ve yoğunlaşma için de tersi geçerlidir. Fakat buz, bizmut, antimon gibi istisna maddelerin hacimleri erime sırasında küçülürken, donma sırasında büyür.

Buzun özkütlesi sudan küçük mü?

Suyun katı hali olan buzun yoğunluğu sudan daha azdır. Su, buz haline dönüştüğünde hidrojen bağları nedeni ile buzu oluşturan her bir molekül komşusunu sıkıca yakalar, ama buzu oluşturan bu moleküller arasındaki uzaklık çok fazladır. Dolayısıyla bu molekülleri oluşturan bağlar arasında boşluklar kalır.

Buzun özkütlesi kaç?

suyun yoğunlu 1 de neden buzun yoğunluğu 0.9.

Suyun özkütlesi neye bağlıdır?

Suyun yoğunluğu, birim hacme düşen kütlesidir. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklığa bağlıdır.

Su donarken tanecikleri birbirine yaklaşır mı?

Su, bu davranışı göstermeyen nadir maddelerden biridir. Birçok maddenin katı hâlinin yoğunluğu sıvı hâlinden daha büyük olmasına rağmen, buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Çünkü su donarken tanecikleri birbirine yaklaşmaz aksine birbirinden uzaklaşırlar.

Su donduğunda yoğunluğu azalır mı?

Su molekülleri donarken birbirinden uzaklaşarak hacmi artar ve şişeyi çatlatır. +4 °C’den büyük sıcaklıklarda, moleküllerin termal hareketi ile birlikte hidrojen bağları kırılarak yeni formlara dönüşürler. Bu durumda, sıcaklık arttıkça yayıldıkları hacim artar dolayısıyla yoğunlukları azalır.

Suyun donduğunda hacminin artması kohezyon mu?

Suyun hacmi, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir sıcaklığa (+4 °C’ye) düşene kadar azalır, daha sonra tekrar artmaya başlar. Donduğunda ise hacmi sıvı hâle göre daha fazladır.

Su sıvı halden katı hale geçtiğinde yoğunluğu azalır mı?

Ancak sıvı halden katı hale geçerken hacimleri artar. Bu doğrultuda su katı hale geçerken hacminin artmasının yanı sıra yoğunluğu azalır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *