Categories Su

Su Kirliliği Ne Demektir?(Çözülmüş)

Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar.

Su kirliliği nedir ve nedenleri?

Su kirliliği, su kütlesi çevresel etkenlerden dolayı kirlendiği zaman ortaya çıkar. Plastik şişeler, metal kutular, lastikler, kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur.

Su kirliliği olursa ne olur?

Su kirliliği, zehirlenmelere, canlıların zarar görmesine, hastalanmasına ve ölmesine neden olabiliyor. Kirli su ile cilt teması, yeme ve içme yoluyla kullanım, ekin yetiştirilmesi kirlenmeden etkilenmenin en yaygın yolları oluyor. Kirleticilerin bedene girmesi ve organlara ulaşması, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Su kirliliği nedir ve nasıl önlenir?

Su Kirliliği Nasıl Önlenebilir?

 1. Plastik kullanımını azaltın.
 2. Doğada kaybolması mümkün olmayan ürünleri kullanmayın.
 3. Kimyasal temizleyicilerin kaplarını atarken içerisinde zehirli maddelerin kalmadığından emin olun.
 4. Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısına karşı koruyun.

Su kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

Su kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılmalıdır

 1. Canlı artıklarının sulara atılmaması
 2. Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması
 3. Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi.
 4. Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi.
 5. Su kaynakları çevresinin temiz tutulması
You might be interested:  Tavandan Su Akması Nasıl Önlenir?(Doğru cevap)

Su kirliliği nedir su kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir?

Kimyasal olarak arıtılmış içme suları Gıda işleme atıkları Böcek ilaçları ve bitki ilaçları Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı

Hava kirliliği ve nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin pek çok sebebi vardır. Nüfusun hızlı bir şekilde artması, çarpık kentleşme, tarım ilaçları, kimyasal kullanımının artması hava kirliliklerine sebep olmaktadır. Bunun yanında otomobillerden çıkan egzoz gazları ile fabrika bacalarından çıkan dumanlar da hava kirliliğine neden olur.

Su kirliliği kirleticileri nelerdir?

İnorganik su kirleticileri: Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak. Kimyasal fabrika atıkları Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler.

Su kirliliği kaça ayrılır?

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine giren akarsular 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Buna göre; Sınıf I: Yüksek kaliteli su, Sınıf II: Az kirlenmiş su, Sınıf III: Kirli su, Sınıf IV: Çok kirlenmiş su.

Su kirliliği kaynakları nelerdir?

Suları kirletme potansiyeli bakımından kirletici kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Endüstriyel organik atıklar, • Endüstriyel inorganik atıklar, • Endüstriyel atık ısı, • Kanalizasyon atıkları, • Tarımsal atıklar, • Erozyon sonucu oluşan sedimentler, Page 2 112 • Asit maden suları, • Petrol ve yağ kirlenmeleri.

Su kirliliğinin zararları nelerdir su kirliliğine karşı hangi önlemler alınmalıdır?

Su kirliliğinin olmaması için ne tür önlemler alınmalıdır

 • Sanayi ve evsel atıklar arıtılmadan sulara bırakılmamalıdır.
 • Çözünmeyen kalıcı deterjanların kullanımı önlenmelidir.
 • Kentler su kaynaklarından uzağa kurulmalıdır.
 • Tarımda kullanılan gübrelerin ve ilaçların sulara karışması önlenmelidir.

Hava kirliliği nasıl yok edilir?

Özel araç kullanımı azaltılmalı ve araçlardan çıkan egzoz gazı içinde filtre kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Sanayi yerleşimleri mümkün olduğunca konutlardan uzak yerlere kurulmalıdır. Fabrika bacalarında filtre kullanılmalı, yakıt olarak da doğal gaz tercih edilmelidir.

You might be interested:  Su Arıtma Nasıl Yapılır?(Çözünme)

Organik sıvılar su kirliliğine neden olur mu?

Sulara ve denizlere geçen maddeler okside edilebilir cinsten iseler (mesela organik maddeler) sudaki erimiş oksijeni yakacaklarından sudaki hayat şartlarını zorlaştırırlar. Genellikle organik maddeler oksijenle tahrip edilip zamanla parçalanırlar ve hüviyetlerini kaybedip zararsız hale gelirler.

Insanlar gerekli olan temiz su ihtiyacını karşılamak için neler yapmalıdır?

Su sıkıntısına karşı köklü önlemler

 1. Rezervuarlara yatırım yapmak.
 2. Deniz suyunu arıtmak.
 3. Atık suyu arıtmak.
 4. Bireylerin daha az su tüketmesini sağlamak.
 5. Su saati takmak ve su fiyatını arttırmak.
 6. Su şirketlerinin sızıntıları durdurmasını sağlamak.
 7. Bölgeler arasında su aktarımı yapmak.
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *