Categories Su

Su Kirliliği Nedir Nasıl Önlenir?

Su Kirliliği Nasıl Önlenebilir?

 1. Plastik kullanımını azaltın.
 2. Doğada kaybolması mümkün olmayan ürünleri kullanmayın.
 3. Kimyasal temizleyicilerin kaplarını atarken içerisinde zehirli maddelerin kalmadığından emin olun.
 4. Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısına karşı koruyun.

Su kirliliği nedir ve nedenleri?

Su kirliliği, su kütlesi çevresel etkenlerden dolayı kirlendiği zaman ortaya çıkar. Plastik şişeler, metal kutular, lastikler, kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur.

Su kirliliğine etki eden insani unsurlar nelerdir?

Kimyasal kirleticiler arasında organik veya inorganik bileşikler bulunmaktadır. İnorganik su kirleticileri: Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları

Su kirliliği nedir nedenleri ve çözüm yolları?

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

 • Aşınmış, eski su borularından sızan zehirli maddeler.
 • Yanlış ve kurallara aykırı atık sahaları, atık dökümü
 • Yanlış pestisit kullanımı, yanlış gübreleme.
 • Maden arama gibi faaliyetlerde kullanılan kimyasallar.
 • Arıtılmayan, sorunlu kanalizasyon sistemleri.
 • Sanayi atıkları

Su kirliliğinin zararları nelerdir su kirliliğine karşı hangi önlemler alınmalıdır?

Su kirliliğinin olmaması için ne tür önlemler alınmalıdır

 • Sanayi ve evsel atıklar arıtılmadan sulara bırakılmamalıdır.
 • Çözünmeyen kalıcı deterjanların kullanımı önlenmelidir.
 • Kentler su kaynaklarından uzağa kurulmalıdır.
 • Tarımda kullanılan gübrelerin ve ilaçların sulara karışması önlenmelidir.
You might be interested:  Sıcak Su Yanıklarına Ne Iyi Gelir? (Solution found)

Su kirliliği nedir su kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir?

Kimyasal olarak arıtılmış içme suları Gıda işleme atıkları Böcek ilaçları ve bitki ilaçları Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı

Su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız maddeler halinde kısaca?

Su kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılmalıdır

 • Canlı artıklarının sulara atılmaması
 • Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması
 • Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi.
 • Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi.
 • Su kaynakları çevresinin temiz tutulması

Su kirliliği kaça ayrılır?

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine giren akarsular 4 ana sınıfa ayrılmıştır. Buna göre; Sınıf I: Yüksek kaliteli su, Sınıf II: Az kirlenmiş su, Sınıf III: Kirli su, Sınıf IV: Çok kirlenmiş su.

Su kirliliği ne gibi sonuçlara yol açar?

Su Kirliliğinin Canlılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

 • Su kirliliğinin artması sonucunda bitkilerin gelişimi olumsuz yönde etkilenir; fotosentez için ihtiyaç duyulan mineraller alınamaz ve ormanlar büyüyemez.
 • Kirliliğe neden olan lağım sularıyla birlikte atıklarının karıştırılması, ciddi anlamda kirliliğe neden olur.

Su kirliliğine karşı hangi önlemler alınmalı?

Su kirliliğini azaltmak için;

 • Plastik kullanımını azaltın.
 • Doğada kaybolması mümkün olmayan ürünleri kullanmayın.
 • Kimyasal temizleyicilerin kaplarını atarken içerisinde zehirli maddelerin kalmadığından emin olun.
 • Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısına karşı koruyun.

Su kirliliği kaynakları nelerdir?

Suları kirletme potansiyeli bakımından kirletici kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Endüstriyel organik atıklar, • Endüstriyel inorganik atıklar, • Endüstriyel atık ısı, • Kanalizasyon atıkları, • Tarımsal atıklar, • Erozyon sonucu oluşan sedimentler, Page 2 112 • Asit maden suları, • Petrol ve yağ kirlenmeleri.

Deniz kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

Deniz kirliliğin önüne geçilmesi için denizlere açılan kanalizasyonların atık su istasyonlarına boşaltılması gerekmektedir. Bunun yanında fabrika atıklarının da denize atılmaması çok önemlidir. Kişilerin deniz kirliliğini önlemesi için yapması gereken en önemli şey çöpleri denize atmamalarıdır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *