Categories Su

Su Kirliliğini Önlemek Için Ne Yapmalıyız?(Doğru cevap)

Su kirliliğini azaltmak için;

 1. Plastik kullanımını azaltın.
 2. Doğada kaybolması mümkün olmayan ürünleri kullanmayın.
 3. Kimyasal temizleyicilerin kaplarını atarken içerisinde zehirli maddelerin kalmadığından emin olun.
 4. Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısına karşı koruyun.

Su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız 3 sınıf?

Su kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılmalıdır

 • Canlı artıklarının sulara atılmaması
 • Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması
 • Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi.
 • Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi.
 • Su kaynakları çevresinin temiz tutulması

Su kirliliği nasıl belirlenir?

Su kirliliği yapılan testler, gözlem ve su canlılarının sağlık durumu üzerinden tespit edilebiliyor. Kirlenen suda zaman zaman gözde görülebilen çöpler, birikintiler, salgılar, ölü canlılar bulunabilirken, bakteri, virüs, parazit gibi gözle görülemeyen varlıklar da kirli suyun habercisi olabiliyor.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Plastik şişeler, metal kutular, lastikler, kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur. Aynı zamanda fabrikalardan, arabalardan, hava kirliliğinden, çiftliklerden, kanalizasyonlardan ve arıtma tesislerinden su yoluna karışan kimyasallar da su kütlesini kirletir.

You might be interested:  Erıklı Su Kımın?(Soru)

Kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?

Çöplerimizi kesinlikle doğaya atmamalı, kağıt,cam,plastik gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamalıyız. Ev ve fabrika bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine yol açtığı için filtre kullanmalıyız. Yeşil alanları arttırarak orman tahribatını önlemeliyiz. Ozon tabakasına zararı olan herhangi bir üründen kaçınmalıyız.

Su kirliliği nedir örnek veriniz?

Yüzey sularının kirliliği – İnsan tüketimi sonucu karşımıza sıklıkla çıkan su şişeleri, plastikler ve diğer atık ürünler buna örnektir. Yer altı sularının kirliliği – Genellikle yüksek toksik madde içerikli kirleticiler, tarım ilaçları gibi kirleticilerin toprağın altına sızarak yer altı sularına karışması ile olur.

Hava kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız 3 örnek?

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

 • Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız.
 • * Yakıt tüketimi azaltılmalı,
 • * Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 • * Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı,
 • * Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli,

Erozyon su kaynaklarının kirlenmesine neden olur mu?

Toprak erozyonu sonucunda oluşan kirlilikler, Tarımsal faaliyetler ve tarımsal ilaçların suyla karışması, Radyoaktif atıkların bilinçsiz kullanılması, Petrol tankeri, gemi gibi ulaşım araçlarından kaynaklanan kirlilikler, su kirliliğine sebep olmakta ve pek çok canlının yaşamını riske atmaktadır.

Su kirliliği kaynakları nelerdir?

Suları kirletme potansiyeli bakımından kirletici kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Endüstriyel organik atıklar, • Endüstriyel inorganik atıklar, • Endüstriyel atık ısı, • Kanalizasyon atıkları, • Tarımsal atıklar, • Erozyon sonucu oluşan sedimentler, Page 2 112 • Asit maden suları, • Petrol ve yağ kirlenmeleri.

Su kirliliği en çok nerede görülür?

Bugün dünyada yüzde olarak en çok kirli su havzasına sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Son zamanlarda yapılan ulusal bir araştırmada bu ülkedeki nehir havzalarının yüzde kırk beşi, göl havzalarının yüzde kırk yedisi, liman ve haliçlerin yüzde otuz ikisi kirlenmiş durumdadır.

You might be interested:  Karbonatlı Su Nasıl Hazırlanmalı?

Su kirliliğine etki eden unsurlar nelerdir?

Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir.

Su kirliliği kimleri etkiler?

Su kirliliğinin insan sağlığına etkileri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 3,2 milyon kişi kirli su kaynakları veya temiz su kaynaklarına erişememe yüzünden ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Ölenlerin çoğunu ise 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Organik sıvılar su kirliliğine neden olur mu?

Sulara ve denizlere geçen maddeler okside edilebilir cinsten iseler (mesela organik maddeler) sudaki erimiş oksijeni yakacaklarından sudaki hayat şartlarını zorlaştırırlar. Genellikle organik maddeler oksijenle tahrip edilip zamanla parçalanırlar ve hüviyetlerini kaybedip zararsız hale gelirler.

Toprak kirliliğini önlemek için neler yapılmalı?

Toprak kirliliğine karşı alınacak tedbirler

 • Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanılması,
 • Toprağın gübrelenmesinde bilinçli hareket edilmesi,
 • Çöplerin toprağı kirletemeyeceği bir yerde ve şekilde toplanması,
 • Deterjanlı ve diğer atık suların belirli yerlere dökülmesi,

Daha iyi bir çevre için neler yapmalıyız?

-Tuvaletimizi(büyük-küçük)dışarıya yapmamalıyız. -Biten Pilleri pil kutusuna atmalıyız. -Piknikten sonra ateşimizi söndürmeliyiz ve asla yerde çop bırakmamalıyız. -Kağıt,teneke,cam,pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

Toprak kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız madde madde?

Toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır;

 • Tarım ilaçları konusunda halk bilinçlendirilerek bunların nasıl kullanılması gerektiği öğretilmelidir.
 • Yerlere çöp atılmamalıdır.
 • Deterjanlı ve atık sular toprağa dökülmemelidir.
 • Bitmiş piller toprağa atılmamalıdır.
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *